AZ AEGISLEGAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1.A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást nyújtson az AegisLegal által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről konferencia- és rendezvényszervezéshez, valamint álláslehetőségekre történő jelentkezéshez kapcsolódóan. 

1.2. A Perger Gábor Ügyvédi Iroda és a Dr. Simon Stella Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „AegisLegal”) a www.aegislegal.hu weboldal működtetése és a rendezvények lebonyolítása során a konferenciára, üzleti reggelikre, oktatási programokra és egyéb szakmai eseményekre regisztrálók és az azon résztvevő személyek, illetve a karriernapokon, állásbörzéken érdeklődő személyek személyes adatait, álláslehetőségre pályázó személyek, továbbá a hírlevélre feliratkozó személyek személyes adatait kezeli.

1.3. A weboldal használatához nincs szükség regisztrációra. Ha Ön látogatóként használja a honlapot, kizárólag az itt leírt módon, korlátozott mértékben kezelünk Önnel kapcsolatos személyes információkat. 

1.4. A hírlevelünkre történő feliratkozással vagy a személyes adatait tartalmazó e-mail küldésével (pl. önéletrajz) Ön hozzájárul személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta (pl. marketing célok, marketing eseményről történő értesítés stb.).

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

2.1. Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóval vagy személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, illetve amennyiben szeretné megtekinteni, hogy milyen személyes adatokat tartunk Önről nyilván, esetleg úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adatok javításra, kiegészítésre szorulnak, vagy szeretné töröltetni azok egészét vagy részét, vagy az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban aggálya merülne fel, kérjük, keressen meg minket az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Név: Perger Ügyvédi Iroda Név: Dr. Simon Stella Ügyvédi Iroda
Székhely: 1015 Budapest, 

Donáti utca 21., 5/7.

Székhely: 1011 Budapest, 

Corvin tér 10. 1. em.

Képviseli: Dr. Perger Gábor ügyvéd Képviseli: Dr. Simon Stella ügyvéd
Telefonszám: +36 30 555 7265 Telefonszám: +36 30 515 5085
E-mail: [email protected]  E-mail: [email protected] 
Web: www.aegislegal.hu  Web: www.aegislegal.hu 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Az Adatkezelő a konferencia- és rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetik: 

3.2. Az Adatkezelő a következő személyes adatait kezelhetik karriernap vagy állásbörze eseményekkel kapcsolatosan, illetve önéletrajz Adatkezelő részére történő megküldése és álláslehetőségekre történő pályázat benyújtása esetén:

3.3. Az Adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozáshoz kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelheti:

3.4. Az Adatkezelési tájékoztató 4. pontja szerinti adatkezeléshez a jelen pontban felsorolt személyes adatait kezeljük. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőség egyikén. 

3.5. A fent megjelölt személyes adatok köre bővülhet, amennyiben Ön több személyes adatát osztja meg az Adatkezelővel, így az Adatkezelő nem tudja pontosan meghatározni a rendelkezésére bocsátott adatok körét, ezért a jelen tájékoztatóban az ezzel összefüggésben tipikusan előforduló személyes adatokat kerültek feltüntetésre. Ebben az esetben a fent nem megjelölt személyes adatok adatkezelésére a jelen tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.  

3.6. A weboldalon elhelyezett kisméretű szövegfájlok ún. sütik (cookies) által technikai információk kerülnek rögzítésre a weboldal meglátogatásával kapcsolatosan, amelyek részben a weboldal alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához feltétlenül szükséges információk, részben pedig funkcionális/preferenciális célokat szolgálnak. A sütik által gyűjtött információk a látogatót személyében nem azonosítják, azonban számítógépét és internetkapcsolatát felismerhetővé teszik a következő látogatás alkalmával, vagy akár ettől függetlenül, más weboldalak böngészése során is. Amennyiben Ön nem kíván sütiket fogadni honlapunkról beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az minden esetben értesítést küldjön a sütik érkezéséről. Ilyenkor eldöntheti, hogy fogadja-e az adott sütiket vagy sem. Azonban e tekintetben kérjük vegye figyelembe, hogy a sütik letiltása csökkentheti a felhasználói élményt.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Konferencia- és rendezvényszervezés

Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvényre történő regisztrációja során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a konferencia előadásanyagát a szervező (Adatkezelő) megküldje a regisztráció alkalmával az Ön által megadott e-mail címre. Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott e-mail címére hírlevelet küldjön, munka- és gyakornoki álláslehetőséggel, oktatási programokkal, valamint üzleti ajánlataival felkereshesse. Az adatkezelés jogalapja (valamennyi személyes adat) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a [email protected] e-mail címre küldött e-mailben.

Az Adatkezelési tájékoztató 3.1. pontjában felsorolt adatok megadásával tud a rendezvényre regisztrálni és a rendezvényen részt venni. A név és e-mail cím megadására azért van szükség, hogy a szervezési kommunikáció, a konferencia előadásanyagának megküldése, esetleges adategyeztetés zavartalan legyen a konferencia résztvevője és a szervező (Adatkezelő) között. A cég elnevezésének, amelynek vezetőjeként, beosztottjaként, megbízottjaként vagy egyéb képviseletében megjelenik, valamint a cégnél betöltött pozíciójának (beosztás) megadására azért van szükség, hogy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulásával személyre szabott tájékoztatást tudjon küldeni konferenciákkal, rendezvényekkel kapcsolatban. 

4.2. Hírlevél

Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban hírlevelet küld az arra feliratkozóknak. A hírlevélre az e-mail címe és neve megadásával tud feliratkozni, melyet követően e-mailben értesítjük Önt a honlapunkon megjelenő friss információkról, blog bejegyzéseinkről, az Adatkezelő tevékenységét érintő jogszabályváltozásokról és jogi érdekességekről. Hírlevélre feliratkozni a honlapon az erre kialakított felületen a neve és e-mail címe megadásával és az adatkezelési tájékoztató egyidejű elfogadásával tud. Hírlevére történő feliratkozásával Ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók nevét és e-mail címét tartja nyilván. Ha Ön a honlapon bármilyen hírlevélre feliratkozott, amelyet a jövőben nem kíván megkapni, kérjük írjon egy e-mailt a [email protected] e-mail címre.

4.3. Karriernap vagy állásbörze

Karriernap, állásbörze vagy hasonló tematikában személyesen vagy online megrendezésre kerülő eseményen történő részvétel során az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban felmerült érdeklődés vagy jövőbeli munka- és gyakornoki álláslehetőséggel való megkeresés okán az érdeklődő átadhatja személyes adatait az Adatkezelőnek vagy az Adatkezelő képviseletében résztvevő személyeknek. Ez esetben legalább a név és e-mail elérhetőség átadása szükséges a későbbi megkereséshez. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének bemutatása, az Adatkezelő által megrendezésre kerülő eseményekre, oktatási programokra történő figyelemfelhívás és ezekkel kapcsolatos megkeresés, illetve munkaerőtoborzás. Átadásra kerülhet az érdeklődő személy önéletrajza is akár személyesen akár későbbi e-mail formájában történő megkeresés útján is. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.4. Álláslehetőségekre történő pályázat benyújtása

Álláslehetőségre történő jelentkezés esetén az adatkezelésre az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Ön önéletrajza Adatkezelő részére elektronikusan történő megküldésével vagy személyes átadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő nyilvántartásába bekerüljenek személyes adatai és azokat az Adatkezelő kezelje a pályázat elbírálásáig. Az önéletrajzok adatkezelésének célja az, hogy az Adatkezelő fel tudja venni Önnel a kapcsolatot és megkönnyítse a megfelelő személy kiválasztását a betölteni kívánt pozícióra. Amennyiben a pályázata megküldésekor a pozíciót másik jelölt töltötte be vagy nincs betöltetlen álláshely, akkor az Adatkezelő a jövőben felmerülő munkaerőtoborzás céljából tárolja adatait, valamint annak bizonyítása érdekében egy esetleges hatósági eljárásban, hogy a kiválasztási eljárás során az Adatkezelő az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járt el.

4.5. A személyes adatokhoz, illetve a rendezvényszervezés lebonyolításával kapcsolatban, a regisztrációk kezeléséhez és a hírlevéllel kapcsolatos teendők kezeléséhez alkalmazott [email protected] levelező fiókhoz az Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

4.6. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Adatkezelést az Adatkezelő csak akkor végez, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy ha az szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4.7. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A személyes adatok tárolása és kezelése az érintett hozzájárulásának visszavonásig történik, de legkésőbb addig, ameddig az az adatok kezelésének céljára tekintettel szükséges és indokolt, illetve ameddig azt jogszabály előírja.

6. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult arra vonatkozó tájékoztatást kérni, hogy az Adatkezelő kezeli-e az Ön személyes adatát, továbbá bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 6.8. pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban. 

6.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített vagy pontatlan adatainak késedelem nélküli helyesbítését vagy – kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítését kérni. Adatkezelő a [email protected] e-mail címre beérkezett kérelem beérkezését követően késedelem nélkül helyesbíti vagy kiegészíti az adatokat.  

Ön bármikor jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni. Adatkezelő késedelem nélkül törli a vonatkozó adatokat, ha a következő indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték, kezelték; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Adatkezelő a [email protected] e-mail címre beérkezett kérelem beérkezését követően késedelem nélkül helyesbíti, vagy törli az adatokat.

6.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult – ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül – az adatkezelés korlátozását kérni.

6.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult az Adatkezelőnek szolgáltatott adatokat géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat az Adatkezelő továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

6.5. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárult kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

6.6. Panasztétel joga

A személyes adatok kezelésével érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; honlap: www.naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: [email protected]) fordulhat.

6.7. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6.8. Ön a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja: [email protected]. Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeiken keresztül.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Az Adatkezelő arra kijelölt munkatársai, illetve vele egyéb jogviszonyban álló partnerei (pl. gyakornok) kezelik ezen személyes adatokat, ezen felül nem továbbítják azokat, így a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő illetékes munkavállalói és a vele jogviszonyban álló partnerei ismerhetik meg. Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba.

7.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.3. A honlap harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkeket is tartalmaz. Ezekre a weboldalakra nem vonatkozik jelen tájékoztató.

7.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.