Versenyjog

A versenyjog valamennyi területe a gazdasági verseny tisztaságának védelmét hivatott biztosítani:

  • antitröszt szabályok (versenykorlátozó megállapodás, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, összefonódások ellenőrzése),
  • tisztességtelen verseny tilalma (elsősorban: jóhírnév és az üzleti titok versenyjogi védelme, jellegbitorlás, jogsértő összehasonlító reklám),
  • üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása (B2B viszonylatban elkövetett versenyellenes magatartások),
  • versenyjogi fogyasztóvédelem (B2C viszonylatban megvalósított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok).

Megelőzés és a következmények minimalizálása

A Gazdasági Versenyhivatalnál és nemzetközi irodáknál szerzett tapasztalatainkat a versenyjogi megfelelést előtérbe helyező vállalatok szolgálatába állítjuk. Hiszünk abban, hogy a megelőzés kifizetődő és pénzügyileg megtérülő. Elsődleges célkitűzésünk, hogy segítsük ügyfeleinket abban, hogy képesek legyenek üzleti tevékenységeik során a versenyjogi jogsértéssel fenyegető helyzeteket elkerülni, az elkövetett jogsértéseket észlelni, illetve azokat feltárni és a kapcsolódó kockázatokat haladéktalanul és hatékonyan kezelni.

Ennek keretében egyrészt versenyjogi megfelelési rendszerek megtervezését, implementálását végezzük el. Másrészt, amennyiben hatósági eljárás indult a vállalkozásukkal szemben, versenyjogászaink támogatást tudnak nyújtani a Gazdasági Versenyhivatal által erőfölénnyel való visszaélés, versenykorlátozó megállapodások (kartell), üzletfelek megtévesztése, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára indult akár panaszos vagy bejelentéssel összefüggő, akár versenyfelügyeleti eljárásokban.

A jogkövetkezmények minimalizálásának egyik sarokköve sok esetben a Gazdasági Versenyhivatallal való együttműködésben rejlik, így ezen a területen is közreműködünk a vállalkozások érdekében:

  • a megfelelési erőfeszítések bizonyításában, utólagos megfelelés kimunkálásában,
  • az eljárás minél korábbi szakaszában elkészítjük és benyújtjuk a Gazdasági Versenyhivatal számára a vállalkozás engedékenységi kérelmét bírság mellőzése vagy csökkentése érdekében,
  • kidolgozzuk ügyfeleink kötelezettségvállalását, amelynek a Gazdasági Versenyhivatal általi elfogadása esetén nem kerül sor jogsértés, illetve annak hiánya megállapítására, továbbá bírság kiszabásra sem,
  • antitröszt eljárásokban közreműködünk a GVH-val való egyezségkötésben, amely a kiszabott bírságösszeg csökkentését eredményezheti,

körbejárjuk ügyfelünkkel a tevőleges jóvátétel lehetőségeit (pl. fogyasztói kompenzáció) és azt a Gazdasági Versenyhivatal elé terjesztjük, amelyet az eljáró versenytanács szintén enyhítő körülményként vehet figyelembe a bírság kiszabásánál

Összefonódás bejelentés

Hatékonyan képviseljük ügyfeleinket a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzésére (fúziókontroll) irányuló eljárásokban, értve ezalatt többek között az összefonódás bejelentésére irányuló űrlap elkészítését, a Gazdasági Versenyhivatal Fúziós Irodájával ún. prenotifikációs eljárás lefolytatását, a Gazdagsági Versenyhivatalnak az összefonódással kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását, az összefonódó felek közötti információcsere (pre-merger information exchange) versenyjogi szabályok szerint történő – kartellezést elkerülő – megvalósítását.

Tisztességtelen forgalmazói magatartások elkerülése

Tanácsadás és hatóság előtti képviselet a kereskedelmi láncban (többek között a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc) működő vállalkozások közötti üzleti magatartásokkal kapcsolatos kérdésekben.

Szolgáltatásaink