Évente egyszer a GVH is beszámol

Dr. Dávid Barbara

Dr. Dávid Barbara

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke évente beszámol az Országgyűlésnek a GVH előző évben folytatott tevékenységéről, valamint arról, hogy tapasztalatai szerint hogyan érvényesül a verseny tisztasága és szabadsága. A GVH 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 2021. június 8-án fogadta el.

Mit hozott a szervezeti átalakulás és a járványhelyzet?

Az előző év több jelentős változást is hozott a GVH életében. Új elnök került kinevezésre a GVH élére, aki igen aktív volt. Többek között igyekezett megreformálni a GVH kommunikációját, személyi állományát, megalakította a GVH-n belül működő és az elnöki munkát támogató Gazdaságfejlesztési és Versenypártolási Műhelyt, valamint előmozdította a GVH gazdaságpolitikai folyamatokba integrálódását is. Mindezeken túl mozgalmas évet tudhat a háta mögött a hivatal a járványhelyzet által a piaci folyamatokra gyakorolt hatások miatt is, tekintve, hogy azok folytán különösen fontos szerep jutott számára az elmúlt évben.

Milyen területekre irányult 2020-ban a GVH fókusza?

Fogyasztóvédelemi hatáskörében a GVH 3 fő szempont mentén határozta meg a járvány idején beavatkozása irányait:

  • Jelentős hangsúlyt fektetett a megelőzésre, ún. sweep-ek lefolytatását kezdeményezte, illetve csatlakozott külföldi hatóságokhoz ezen a területen (sweep alatt azt értjük, amikor a hatóság jelentős számú weboldalt, illetve webshopot vizsgál át rövid határidőn belül jogsértések feltárása céljából)
  • Tájékoztató anyagokat tett közzé vállalkozások számára, hogy hirdetéseiket a jogszabályoknak megfelelően alakítsák, illetve a fogyasztók részére, hogy felismerjék az őket célzó tisztességtelen kereskedelmi kommunikációkat
  • Versenyfelügyeleti eljárásokat folytatott le a vírusokkal szembeni hatékonyságot ígérő termékek reklámkampányai kapcsán a jogsértések szankcionálására, e körben ideiglenes intézkedés elrendelésére is sor került a gyors és hatékony beavatkozás érdekében

A GVH további két fontos területen, a gyermekeknek szóló reklámokkal és a zöldmarketinggel kapcsolatban is útmutatást tett közzé a vállalkozásoknak.

Az antitröszt jellegű jogsértésekkel szembeni fellépés terén a digitalizáció és az e-kereskedelem rohamos előretörésére tekintettel prioritássá vált 2020-ban a digitális piacokon működő jelentős piaci pozícióval bíró vállalkozások működésének figyelemmel kísérése, annak érdekében, hogy piaci pozíciójukat ne használhassák fel versenytársaik kiszorítására.

A korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi év során is stratégiai cél volt a (közbeszerzési) kartellek elleni küzdelem, a GVH 26 vállalkozásnál folytatott le előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást (dawn raid), ahol összesen 7 TB mennyiségű adatot vett birtokba és dolgozott fel a vizsgálatok során.

A GVH az elmúlt évben hatékonyabbá tette az összefonódások ellenőrzését is, mivel prioritásként jelent meg az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárása annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek.

Említésre méltó továbbá, hogy az elmúlt évek során felhalmozódott jogalkalmazói tapasztalat alapján a GVH felülvizsgálta fúziós közleményét, illetve az antitröszt ügyekben új bírságközleményt adott ki. A közlemények jelentős szereppel bírnak ugyanis a GVH jogalkalmazásában, azok figyelemmel követése elengedhetetlen a hatékony versenyjogi megfelelés, valamint a jogsértésekkel kapcsolatos eljárások során is.

A GVH 2020-ban 96 új eljárást indított és 106 folyamatban lévő eljárást zárt le, ez utóbbi mintegy 9 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

Az ügyek legnagyobb részét az összefonódásokkal kapcsolatos eljárások tették ki. Tavaly 61 fúziós bejelentés érkezett a GVH-hoz, amely 7%-kal több az előző évinél. Ügyszám tekintetében ezt követték a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos fogyasztóvédelmi ügyek. A többi ügy pedig versenykorlátozó megállapodások és erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indultak.

A vállalkozások világjárvány okozta nehéz helyzetére tekintettel a GVH 768 millió Ft bírságot érintő fizetési átütemezést és részletfizetést engedélyezett. Több ügyben pedig a GVH a bírság mértékének megállapítása során figyelembe vette az említett szempontot.

2013 óta nem került sor akkora összegű bírság kiszabására egy naptári év során, mint az előző évben. A kiszabott 8,4 milliárd forint versenyfelügyeleti bírság mellett a fogyasztói kompenzáció – amelyet a vállalkozások a GVH-val való együttműködés során az elkövetett jogsértés negatív hatásainak kompenzálása érdekében fizet a fogyasztóknak – értéke meghaladta a 2,1 milliárd forintot.

A GVH a lezárt ügyek 20 százaléka esetében elfogadta az érintett vállalkozások kötelezettségvállalásait.

A bírságkiszabás során 2020-ban a Versenytanács 8 ügyben vette figyelembe, hogy az eljárás alá vont vállalkozások részéről megfelelési program kidolgozására került sor. Ezzel a lépéssel a vállalkozások nagyságrendileg 200 millió forint bírságkedvezményben részesültek.

Mi várható a GVH tevékenységében?

A GVH előző évi tevékenysége alapján továbbra is irányadóak azok a megállapítások, hogy fontos hangsúlyt fektetni az előzetes megfelelésre, hiszen egy esetleges versenyfelügyeleti eljárás során, a GVH azt a vállalkozás javára értékelheti, valamint, ha rosszul áll a szénánk, megéri egyéb módon is együttműködni a GVH-val (pl. engedékenységi kérelem benyújtása, egyezség megkötése, tevőleges jóvátétel keretében a fogyasztók kompenzálása).